תנאי השימוש באתר

תקנון האתר: תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

הקדמה

חברת "סטנדר לימודים" (ראשית יזמות) ח.פ. 034806406 (להלן: "החברה" ו/או "הנהלת האתר" ו/או "בעל האתר") מפעילה את "אתר האולפנות" https://ulpenot.co.il/ שהינו פורטל אודות אולפנות לבנות ברחבי הארץ.

האתר מספק מידע ראשוני על האולפנות השונות ומאפשר יצירת קשר איתן באמצעות האתר. הכל על גבי רשת האינטרנט לרבות בצורה של קבצים, מלל, וידיאו, תמונות ועוד (להלן: "האתר" ו/או "המערכת").

טרם הרשמה ו/או השארת פרטים ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתקרא את תנאי שימוש אלה.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים, הגולשים, והמנויים באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.

1.       הסכמה לתנאי השימוש

1.1   כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו, מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן, לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

2.       פעילות האתר

2.1.    האתר מציע מידע ראשוני בלבד אודות אולפנות ברחבי הארץ, כולל אפשרות להשארת פרטים. הצגת המידע תתבצע באמצעות מסמכים, טקסטים, לינקים, תמונות ועוד (להלן: "המידע").

2.2.    לבעל האתר שיקול הדעת לגבות דמי הרשמה בעבור גישה לחלק מהתכנים באתר. משתמשי האתר ששילמו דמי הרשמה יקבלו גישה חופשית למידע שבאתר ולעדכוני מידע עתידיים, בעת התחברותם לאתר. החזר כספי בכפוף לדיני הגנת הצרכן.

2.3.    מובהר כי האתר משמש כמתווך ומציג מידע AS IS  אודות מוסדות הלימוד השונים, כפי שהמוסדות מציגים עצמם בפרסומיהם או כפי שמסרו לצוות "אתר האולפנות". אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע למיהמנות המידע מטעם המוסדות.

2.4.    בעלי האתר אינם אחראים על פעילות מוסדות הלימוד, ואינם מתחייבים שנציגי המוסדות ייצרו קשר עם משתמשי האתר שהשאירו פרטיהם בטופס לצורך יצירת קשר עם מוסד מסויים.

2.5.    הרשמה ותשלום באתר: דמי הרשמה נדרשים בעבור גישה לחלק מתכני באתר. הגישה לתכנים המוגבלים למשתמשים רשומים בלבד תתאפשר רק כאשר המשתמש הרשום מבצע התחברות לחשבונו באתר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה או באמצעות התחברות לחשבון גוגל שבבעלותו. על מנת להירשם לאתר המשתמש נדרש ליצור חשבון אישי באתר על ידי: א. הזנת כתובת אימייל שתשמש גם כשם המשתמש; ב. בחירת סיסמה אישית לחשבון; ג. תשלום דמי הרשמה לפי הסכום המופיע בדף התשלום.

2.6.    ניתן להירשם לחילופין על ידי התחברות לחשבון גוגל במקום בחירת והזנת סיסמה.

2.7.    המשתמש יידרש למלא פרטים מלאים כמבוקש בבמשק. על הפרטים להיות מלאים ומדוייקים לצורך השלמת התשלום.

2.8.    לאחר מילוי הפרטים העיסקה תצטרך לעבור אישור חברת האשראי.

2.9.    במתן האישור הסופי לעיסקה תינתן גישה ייחודית לאתר. יש לשמור את פרטי ההזדהות במקום סודי. אין להעביר לאחר את פרטי הגישה לאתר.

2.10.תנאי ביטול- הביטול בכפוף לדיני הצרכנות. משניתן לעשות עותק דיגיטלי והמידע בעבורו התבצע תשלום ניתן להורדה או להקלטה, לא יינתן החזר או זכות ביטול לעסקה. מרגע שניתנה גישה למידע פגה הזכות לביטול העסקה. הכל לפי דיני הצרכנות.

2.11.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריף דמי ההרשמה לאתר, ו/או את משך תקופת המנוי למשתמש רשום, ו/או את התנאים שבהם תכני האתר גלויים או מוסתרים למשתמש שאינו רשום, ו/או את הדפים המוגבלים למשתמשים רשומים.

3.       פעולות המותרות, שימוש לרעה באתר ומגבלות המערכת

3.1.    הגישה למידע תיעשה רק לשם המטרה המקורית של האתר. חל איסור חמור להעתיק, להפיץ, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור את המידע שבאתר, וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה או על ידי ממשק האתר.

3.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים.

3.3.    לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפייני שידור אחרים.

3.4.    המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש לרעה באתר לרבות פעילות אתר שאינה חוקית לרבות הפרת זכויות ו/או קניין רוחני של צדדים שלישיים, כגון הפרת זכויות יוצרים, משלוח ספאם שלא לפי הדין, כל תוכן האסור להפצה לפי הדין הישראלי, ובכלל זה עבירות מחשב למיניהן- וירוסים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים ועוד; וכן כל תוכן אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או ציבור מסוים ו/או לעודד, לשדל, להמריץ ולפעול בניגוד לחוק  המעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע, תוכן פוגעני, פוגע בפרטיותו של אדם או במוניטין ו/או להטיל אחריות על האתר וכדומה.

3.5.    איסור השימוש לרעה כולל איסור חמור על תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים. כל שימוש באתר ובמידע הכלול בו מותר רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה. אין לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך. לחברה יש שיקול דעת, בהתאם למדיניותה, לקבוע מעת לעת מה יהווה שימוש לרעה.

3.6.    אין לשלוח פניות למוסדות לימוד או להשאיר פרטים בטפסי האתר לצורך מטרות שאינן התעניינות בלימודים במוסד או קבלת ייעוץ.

4.       השירות למשתמשי האתר

4.1.    החברה מעמידה לרשות המשתמשים את האתר להצגת מידע ומסמכים לנוחיותם ולשימושם. המידע הוא ראשוני בלבד ואינו מחייב.

4.2.    המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסוימים ו/או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש באתר והמפרסם באתר מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.

4.3.    כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה ו/או לוקחת אחריות ו/או קשורה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. מלוא האחריות הבלעדית מוטלת על המשתמש. חזקה על המשתמש שהוא מודע לכלל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש בשירותי האתר לרבות העלאת תכניו לרשת האינטרנט. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.

5.       השירות למוסדות חינוך

5.1.    כל מוסד חינוכי (בית ספר או אולפנה) המוגדר כמסגרת דתית לבנות, יכול להופיע באתר בדף מידע בסיסי אודות המוסד. דף מידע בסיסי באתר ניתן למוסדות בחינם.

5.2.    מוסדות חינוך מוזמנים לפנות להנהלת האתר במייל ulpenot@stender.co.il כדי לבקש לתקן מידע אודות המוסד, ו/או לעדכן מידע, ו/או להוסיף מידע רלוונטי לאתר. כל מידע יעודכן לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר ורק בהתאם לבקשה של נציג מוסמך מהנהלת המוסד.

5.3.    קיימת אפשרות לרכישת שירותי פירסום למוסדות בתשלום, כפי שיופיעו באתר על תנאיה, ובכלל זה פירסום ימים פתוחים וימי היכרות ורישום, פירסום מודעות ובאנרים פירסומיים, הפצת פירסומים למשתמשי האתר בווטסאפ או בכל דרך אחרת.

5.4.    מוסדות שמעוניינים להזמין שירותי פירסום בתשלום, נדרשים למלא טופס הזמנה באתר ולהסכים לתנאי העיסקה הרשומים בו. לאחר מילוי טופס ההזמנה ע"י נציג המוסד תישלח חשבונית לתשלום ולהמשך התקשרות.

5.5.    פירסום אירועים: למוסדות הרשומים לשירות פירסום אירועים בתשלום (כגון ימים פתוחים, ימי היכרות, ימי רישום) תינתן גישה להעלאת אירועים באמצעות שם משתמש וסיסמה שיימסרו בהודעת מייל לנציג/ת המוסד. באחריות המוסד להזין פרטים מדוייקים על האירוע, כולל תאריך ושעה. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן שהוזן על ידי המוסד.

5.6.    הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליף את תנאי התוכניות, וכן לשנות את מחירי השירותים, וכן להציע שירותים נוספים בתשלום, או לצמצם או לשנות את השירותים הניתנים למוסדות בחינם, ובכללם פרטי מידע, תמונות, סרטון, קישור לאתר המוסד, פרסום פרטי התקשרות, טלפון וטופס יצירת קשר.

6.       תוכן האתר

6.1   אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר גם כאשר גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים, לקוחות או משתמשים, הזינו את התוכן. אין להסתמך על התוכן המוצג באתר כראיה לנכונותו. לא יישמעו טענות לנזק ו/או הסתמכות על התוכן וזמינותו.

6.2   החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לבחון את טיב התוכן באתר טרם נקיטת פעולה כלשהי. אם זיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח להנהלת האתר.

6.3   ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך להנהלת האתר. שימו לב כי עלולים פרטיכם ופנייתכם לעבור לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.

6.4   אם גיליתם טעות באתר, הנכם מוזמנים לפנות להנהלת האתר ולהודיע על הטעות.

6.5   כל פניה להנהלת האתר בעניין תכני האתר תיעשה באזור יצירת הקשר באתר או בכתובת ulpenot@stender.co.il.

7.       הגבלת אחריות

7.1   מובהר כי האתר מנוהל על ידי גוף פרטי ואינו מתיימר להיות מטעם מוסד ממשלתי כגון משרד החינוך או החמ"ד.

7.2   האתר מהווה פלטפורמת תיווך בלבד והחברה אינה נושאת באחריות מאף סוג. לא תישמענה טענות הסתמכות או נזק מסוג כלשהו.

7.3   פניה ששלח משתמש לאולפנה או למוסד חינוך באמצעות האתר, בטופס יצירת קשר שבדף המוסד, מועברת באופן אוטומטי לכתובת המייל של אותו המוסד. הנהלת האתר אינה מתחייבת בשום אופן לכך שפניות תיענינה, ואינה מתחייבת על מועד המענה או על טיב המענה.

7.4   האתר אינו מספק ייעוץ והכוונה להורים או מועמדים באופן ישיר ואינו מציע שירותי יעוץ אישי בתשלום. במקרים מסוימים צוות האתר יסייע בתיווך בין הורים ליועצים ובהפניית הורים לאנשי מקצוע לקבלת ייעוץ בתשלום. אין האתר לוקח אחריות על אופי ההתקשרות בין הצדדים השונים, או על מחיר השירות, או על טיב הייעוץ.

7.5   משתמשי האתר יכולים לפנות לצוות האתר לקבלת הכוונה בסיסית למציאת מקום לימודים, לפי ההנחיות שמפורסמות באתר. מובהר שהכוונה זו הינה ראשונית ובסיסית ועיקרה מתן מידע, ואינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. צוות האתר ישתדל לתת מענה לפונים במידה ויהיו בידיו תשובות לשאלותיהם. אין הנהלת האתר מתחייבת למתן מענה לכל פנייה. ככל שיינתן מענה הוא יתבצע באמצעות דוא"ל בלבד.

7.6   משתמשי האתר יכולים להירשם בטופס המיועד לכך לקבלת עדכונים אודות מוסדות הלימוד וימים פתוחים, באמצעות הודעות ווטסאפ או דיוור בדוא"ל. אין החברה מתחייבת לשלוח עדכונים אלה, ויתכן מצב שמשתמש נרשם לקבלת עדכונים אך בפועל לא יצורף לרשימת דיוור ולא יישלחו אליו עדכונים כלל.

7.7   החברה תעשה ככל יכולתה לשמור על המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, ומותאם לצרכי המשתמש, אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון או פריט עובדתי הוא מדויק, אמין, וניתן להסתמך עליו כראיה לאמיתות התוכן. הנהלת האתר אינה אחראית על השלכות הסתמכות כנ"ל ולא תישא באחריות בגין נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים או פערים עובדתיים אחרים בנוגע לתוכן האתר.

7.8   החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגיים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל על ידי ו/או תלוי בגורמים חיצוניים ולמפעילי האתר אין שליטה עליו.

8.       יצירת קשר

8.1   יצירת קשר עם הנהלת האתר לפניות בנושא שירות לקוחות ומכירות – בכתובת info@ulpenot.co.il

8.2   יצירת קשר טלפוני – בטלפון 02-5833822

8.3   החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

9.       פרטיות

9.1.    המשתמש מסכים כי בעת השארת הפרטים באתר תאחסן החברה את המידע בשרתי החברה ופרטיו ישמשו ליצירת קשר טלפוני ו/או שליחת דיוור בדואר אלקטרוני – הכולל חומר פרסומי.

9.2.    שרתי החברה מסופקים על ידי צד שלישי – המידע שנצבר מאובטח על פי מדיניות הספק החיצוני וכמקובל בשוק בהתאם לסוג המידע.

9.3.    בעת סיום ההתקשרות עם האתר, בעל האתר יכול וישמור את פרטי המשתמש והמידע אודותיו למשך 5 שנים. במידה ומשתמש רוצה להסיר עצמו לחלוטין ממסד הנתונים יפנה להנהלת האתר באזור צור הקשר או במייל.

9.4.    החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את המידע ואת פרטי המשתמשים לרבות באמצעות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן ו/או מדובר בספק חיצוני שנותן שירות לאתר. אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

9.5.    משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

Cookies הינם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

9.6.    באם החברה ו/או האתר אוספים את כתובת המייל ופרטי יצירת קשר אחרים/נוספים אודות המשתמש, ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS או ווטסאפ, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

10.   זכויות הקניין של החברה

10.1.כל הזכויות באתר פרט למידע שמועלה על ידי המשתמשים באופן שהמערכת מאפשרת הינו שייך לחברה, בין היתר – אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

11.  שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

11.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

11.2.במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.

11.3.החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

12.   כללי

12.1.מעת לעת יכול ויתבצעו שידרוגים למערכת, לא תתאפשר גישה לאתר בזמן זה.

12.2.     כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.

12.3.     כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

12.4.    תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

12.5.     שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

12.6.     הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בירושלים המוסמך לפי העניין.

12.7.     סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש"ח.

12.8.     חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

שתף בווטסאפ