קטגוריה: פנימיה חלקית

אולפנות עם פנימיה חלקית

במוסדות עם פנימיה חלקית, או חצי-פנימיה, התלמידות שוהות באולפנה שניים או שלושה לילות בשבוע, ובשאר הימים חוזרות הביתה.