סוג מוסד:
פרטים
 • ראש האולפנה:

  הרב רפי קופרשטוך

 • רשת:

  מרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע

 • כיתות:

  ז-ח, ט-יב

 • מספר כיתות בשכבה:

  3

על האולפנה:

אולפנת פסגת זאב

אולפנת בנ"ע פסגת זאב ירושלים קמה במטרה לשמש את תושביה הדתיים של ירושלים והישובים הסמוכים לה, ברוח אולפנות בני עקיבא, ברמה לימודית ותורנית גבוהה, ללא פנימיה.

האולפנה קבעה לעצמה מטרה לחזק את הצד התורני באישיותה של הבת ולהעניק לה חינוך ליראת שמים, קיום מצוות, מידות טובות, אהבת העם והארץ, בניין המשפחה וכן רכישת כלים להתמודדות בחיים המעשיים ולמעורבות בקהילה.

אולפנת פסגת זאב היא מוסד שש-שנתי לכיתות ז-יב.

המטרות החינוכיות והלימודיות לא יוכלו להתממש אלא מתוך יחס קרוב, אישי ופתוח, וקשר בונה אמון בין הצוות והתלמידות.

פיתוח יחס קרוב ואישי, יחס של אמון ודאגה לתלמידה, כמו גם שיתוף התלמידות בהבנת מצבן, תורם לחיזוק הדימוי העצמי והמוטיבציה שלהן ללמידה, ולהצבת רף גבוה יותר של מטרות ודרישות בתחום התורני, הלימודי והחברתי.

מגמות:

ביולוגיה
פסיכולוגיה - סוציולוגיה
אלקטרוניקה ומחשבים
ספרות
אמנות
עיצוב גרפי
תקשורת
תיאטרון