סוג מוסד:
פרטים
  • רשת:

    ללא רשת

  • כיתות:

    ט-יב

  • מספר כיתות בשכבה:

    1

על האולפנה:

אולפנת חלוצה

אולפנת חלוצה ממוקמת בישוב נווה שבנגב המערבי. האולפנה הוקמה כחלק מתהליך הפרחת השממה בחלוצה ביחד עם הישובים נווה, בני נצרים ושלומית.
האולפנה קטנה, חמה ומשפחתית. רמה תורנית ולימודית גבוהה, והכל מתוך שמחה.
מגמת האולפנה היא לגדל את הבנות לדרך ארץ ומידות טובות, שמחת חיים ובריאות חיים ארץ ישראלית;
אהבת הארץ ומוכנות להתמסר על בניינה;
תורה, ובייחוד תורת האמונה. לפתח ולייסד את תום האמונה הטהורה, ועל יסוד זה לבנות את חכמת האמונה, הנדרשת בייחוד בדורנו, לכל ההתמודדויות והאתגרים שהמציאות מציבה בפני הנוער.

דגשים חינוכיים:
• הכרת ערכה של תורה כמרכז חייה של האומה כולה, האדם והמשפחה בישראל. חשיבות לימוד התורה וקיומה בחיי המעשה, והכרת התפקיד המיוחד שיש לאישה בזה.
• טהרה מתרבות המערב והשפעותיה.
• התמסרות ואידיאליזם.
• פיתוח צניעות מידותית- נפשית ומעשית.

מגמות:

ביולוגיה
עיצוב גרפי