סוג מוסד:
פרטים
 • ראש האולפנה:

  הרב חיים זלינגר

 • רשת:

  ללא רשת

 • כיתות:

  ז-ח, ט-יב

 • מספר כיתות בשכבה:

  4

על האולפנה:

אולפנת קרית ארבע חברון

אולפנת קריית ארבע חברון היא אולפנה תורנית עם פנימיה. השקפת עולמה של האולפנה מבוססת על משנתו של הרב קוק זצ"ל ומתורגמת למגמה חינוכית השואפת להעניק לבנות חינוך לאמונה, למידות, לאהבת התורה העם והארץ, לערך המלאכה, ולבניין המשפחה.

האולפנה שואפת לחנך את בנותיה מתוך הקודש להתקדמות ולצמיחה מתמדת בכל התחומים.

צוות האולפנה מסור ומיומן, והקשר עם התלמידות חם וקרוב. צוות המורים משקיע מאמצים רבים ליצירת אקלים לימודי לא-תחרותי, לימודי תורה ואמונה מתוך הכרה ורצון.

הפעילות החברתית העשירה באולפנת קרית ארבע חברון נותנת טעם וריח להווי הייחודי של האולפנה. טיולים, סמינריונים, ימי עיון, פנלים ודיונים לליבון בעיות השעה בחיי עמנו.
בשבתות באולפנה יש אווירה של קדושה והתרוממות רוח הנובעת מתוך התפילה במערת המכפלה, השירה אדירה והמרצים מרתקים.

הבנות באולפנה מתחנכות לבניית האישיות מתוך בחירה, עמל ושמחת היצירה. חינוך זה יכשיר את הבת לקראת יציאתה לעולם הגדול עם סיום לימודיה.

מגמות:

ביולוגיה
פיזיקה
גיאוגרפיה
לימודי ארץ ישראל
מנהל וכלכלה
ספרות
היסטוריה
אמנות
תיאטרון
קולנוע

תנאי קבלה:

בת תורנית הרוצה להתגדל בקודש עם מוכנות לעמל ולהתפתחות אישית, שאיפה למיצוי יכולות בכל התחומים.