סוג מוסד:
פרטים
  • ראש האולפנה:

    הרב יוסי זלצמן

  • רשת:

    רשת נעם-צביה

  • כיתות:

    ז-ח, ט-יב

על האולפנה:

אולפנת צביה ירושלים

קריאת האולפנה על שם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ביטאה וקבעה את מהותה ואת דרכה החינוכית:
ריבוי לימוד וקיום של תורה ויראת שמיים, ריבוי אמונה ואהבה., שייכות השקפתית ומעשית לבניינה של מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו.

באולפנת צביה ניתנת תשומת לב אישית לבת, התורמת הן להתפתחותה הרוחנית והרגשית והן למימוש יכולותיה הלימודיות.
החינוך לנתינה וחסד מודגש ומיושם במשימות התנדבות קבועות.

האולפנה מיועדת לבנות שעקרונות החינוך של האולפנה מתאימים לשאיפתן, המעוניינות באולפנה תוססת ופעילה מבחינה חברתית, עם רמת לימודים גבוהה ומגוון מגמות.

מגמות:

הנדסת תוכנה
ביולוגיה
תקשורת
עיצוב גרפי