סוג מוסד:
פרטים
  • רשת:
    רשת נעם-צביה
  • כיתות:
    ז-ח, ט-יב
על האולפנה:

אולפנת צביה רחובות

האולפנה ברחובות פועלת במתכונת שש-שנתית בשתי חטיבות - חטיבת ביניים (כתות ז'-ט') וחטיבה עליונה (י'-י"ב). האולפנה מושתת על חינוך לאהבת עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
האולפנה מחנכת להתנדבות ולתרומה לחיי הכלל. הצוות החינוכי של האולפנה נבחר בקפידה. הקשר האישי החם והקרוב בין אנשי הצוות החינוכי לבין הבנות הוא אחד המאפיינים המרכזיים של האולפנה.

נוסף על מקצועות היהדות, העומדים במרכז הלימודים במוסד, מציעה האולפנות מגוון מגמות לימוד ומאפשרת לתלמידותיה לגשת לבחינות הבגרות במספר יחידות גבוה מן המקובל. שיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות הם גבוהים ביותר.

אולפנת צביה רחובות מקיימת הווי דתי ופעילויות חברתיות ברוח אהבת העם והארץ: סמינרים, שבתות אולפנה, ימי עיון, טיולים. כמו כן מתקיימים פעולות וחוגי העשרה, בית מדרש ערב, בית מדרש יום השישי, שמטרתו לשדרג את הפעילות התורנית והחוויתית באולפנה והכולל הרצאות, הצגות, חברותות, הרקדה, "טישים" ועוד.

מגמות:

לימודי ארץ ישראל
פיזיקה
אקולוגיה
תקשורת
אמנות

תוכן שיווקי